Produksjonsmarkedet


Vi har kunder fra både hjemmemarkedet og utenlandsmarkedet. Ledere i HC Blow Molding Factory har gode kommunikasjonsevner og god servicefølelse. Vårt viktigste salgsmarked:

Hjemmemarked 20 %

Sør-Amerika 15 %

Nord-Amerika 20,00 %

Europa og Storbritannia 20,00 %

Asia: 15 %

Andre: 10 %